Kontakty

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
manažérka vzdelávania pre verejnosť
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicovacdv.uniba.sk

Cudzie jazyky

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
metodička cudzích jazykov, lektorka
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskovacdv.uniba.sk