Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Mgr. Lucia Hrapková
manažér vzdelávania
akreditovaný vzdelávací program Mediátor
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkovauniba.sk
tel.: +421 2 9010 2089