Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Vzdelávanie pre verejnosť ponúka možnosť zvyšovania a rozširovania znalostí a zručností tým, pre ktorých sa učenie nekončí získaním určitého vzdelania. V súčasnosti sa sústredíme na vzdelávanie v oblasti Mediácie.  Základný 200 hodinový vzdelávací program Mediátor kvalitne pripraví absolventov k vykonávaniu tejto profesie. Lektormi sú odobrníci s lhoročnou praxou nielen v oblasti, ktorej sa vo vzdelávananí venújú, no zároveň sú mediátormi. 

Okrem základného kurzu ponúkame v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR odborné semináre pre mediátorov a vytvorili sem aj sériu špecializovaných kurzov, ktorých cieľom je zvyšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie, a tiež rýchlejšie a kvalitnejšie uplatňovať získané vedomosti v praxi. 

V rámci akreditácie vzdelávacích programov spolupracuje CĎV UK s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzdelávacie programy podliehajú akreditácii v zmysle požiadaviek kladených jednotlivými ministerstvami, prípadne internými pravidlami akreditácie CĎV UK.

Po absolvovaní programu získava absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Mediátor a osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky mediátora. Na základe toho sa po registrácii na Ministerstve spravodlivosti stáva Mediátorom a môže túto činnosť vykonávať. 

Veríme, že naša ponuka vzdelávacích programov pre mediátorov bude prispievať k tomu, aby svojim klientom vedeli efektívne pomáhať pri riešení sporov mimo súdnou cestou.