Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

 

Konferencia bola z dôvodu koronavírusu COVID-19 ZRUŠENÁ.


V odkaze si môžete stiahnuť voľne dostupný zborník, ktorý je umiestnený v úložisku Akademickej knižnice UK: stella.uniba.sk/texty/CDV_UK_zbornik_2020.pdf

 

 

Konferencia sa koná pri príležitosti:

  • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
  • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
  • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:26. – 27. október 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

 

Čo je cieľom konferencie?

  • Spropagovať a zhodnotiť aktuálne trendy a aktivity inštitúcií ďalšieho vzdelávania.
  • Prezentovať a zdieľať výstupy a aktívny podiel inštitúcií na rozvoji ďalšieho vzdelávania.
  • Propagovať potrebu ďalšieho vzdelávania na rôznych úrovniach.

Pre koho je určená?

Konferencia je určená manažérom inštitúcií ďalšieho vzdelávania, organizátorom programov ďalšieho vzdelávania, pedagogickým a odborným zamestnancom, pracovníkom v oblasti ďalšieho vzdelávania, lektorom, kariérnym poradcom i doktorandským študentom. 

Kontakt

Viac informácií:

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
tel.: +421 2 50 11 77 00
mobil: +421 911 233 758 
e-mail: konferenciacdv.uniba.sk

Odborní a organizační garanti konferencie:

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK
Mgr. Ľubica Opálková, tajomníčka CĎV UK
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., projektová manažérka CĎV UK
RNDr. Dana Krajčiová, vedúca metodička ÚJOP CĎV UK
Mgr. Dana Havranová, vedúca metodička UTV CĎV UK
Mgr. Elena Skalská, manažérka vzdelávania pre pedagógov CĎV UK
Zuzana Haváriková, marketing CĎV UK

Mapa a miesto konferencie

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Študijné a kongresové stredisko Modra
-Harmónia
Modra-Harmónia č. 3553
900 01 Modra

Súradnice GPS:  48°21'26.12"N / 17°17'33.61"E

Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia má k dispozícii vlastné parkovisko priamo pri objekte.

 

 

 

*Informácie sú priebežne dopĺňané.
** Na tomto podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne na ďalších médiách. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke www.uniba.sk/oou

Partneri konferencie