Povedali o nás

VZDELÁVANIE PRE PEDAGÓGOV

Mgr. Elena Skalná Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08  Bratislava - Funkčné inovačné vzdelávanie

Ďakujem za celý priebeh vzdelávania, zabezpečenie jeho kvalitného obsahu a skvelých lektorov.

Mgr. Zuzana Minarechová MŠ, Gazdovský rad 41/37, 931 01 Šamorín - Funkčné vzdelávanie

Chcem sa Vám poďakovať za zmysluplnú prednášku pani lektorky Bieleszovej. Dokázala zjednotiť rôznorodú skupinu tak, že nevadil široký záber riaditeľov škôl, ani roky  praxe. Program mal hlavu a pätu, pani lektorka vedela, kam smeruje a čo nám chce odovzdať. Vyčlenený čas bol aj krátky, pretože vybrané aktivity boli dynamické a pútavé, vždy na záver vysvetlila, čo nám mali priblížiť, ako nám pomôžu v praxi..

Výborný výber odborníka.

PhDr. Xénia Činčurová, PhD. SZŠ Waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava - Funkčné vzdelávanie

Nazdávam sa, že dobré veci treba pochváliť, preto Vám píšem. Chcela by som touto cestou  poďakovať za dosiaľ mimoriadne dobrú úroveň Vášho vzdelávania. Obidve lektorky bolo radosť počúvať, oceňujem ich presah od odbornosti k praktickému životu a skutočnej múdrosti.

Dokázali ma nadchnúť pre náročnú prácu riaditeľa. Teším sa, že sa Vám podarilo akreditovať takéto zmysluplné funkčné vzdelávanie.

Tak nech sa Vášmu vzdelaniu takto darí aj naďalej…

Mgr. Lucia Múčková, Gymnázium svätej Uršule Bratislava, Nedbalova 6 -  Funkčné vzdelávanie

S obsahom vzdelávania, atmosférou na stretnutiach, prednášajúcimi aj organizačnou stránkou stretnutí som naozaj spokojná. Som presvedčená, že vzdelávanie bolo pre mňa prínosom a podnetom na využitie mnohých vecí v praxi.

Ingrid Turčinová, ZŠ s MŠ Budmerice Budmerice -  Funkčné vzdelávanie

Chcela by som sa ešte dodatočne poďakovať za funkčné vzdelávanie a aj za ten posledný deň, kde sme v pokoji mohli obhájiť svoje práce, prebehlo to v čo najmenej stresujúcom naladení. Ďakujem a prajem veľa pracovných úspechov!

Jarmila Stražayová, Materská škola, Záhradná 34, 902 01 Pezinok - odborné semináre

Veľmi pekne Vám ďakujem za zaujímavé a podnetné prednášky. Veľmi mi pomohli v mojej práci.

Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka ZŠ Hamuliakovo - Funkčné inovačné vzdelávanie

Opäť výborný výber lektora. Tak "nudnú", ale dôležitú tému, ktorou je legislatíva, tak zaujímavo podať, klobúk dolu.

Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová, Bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta - Funkčné vzdelávanie

Ďakujem Vám za usmernenie a povzbudenie! Zároveň by som sa Vám a Vašim kolegom chcela poďakovať za inšpiratívne a fundované stretnutia.

Mgr. Denisa Walther, Súkromná stredná odborná škola HOST, Bratislava - Funkčné vzdelávanie

Ďakujem veľmi pekne za poslanie skutočne veľmi prínosných a podrobných dokumentov. Veľmi si cením Vašu pomoc. Všetky doterajšie moduly boli pre mňa veľmi prínosné. Obzvlášť pozitívne sme s kolegami vnímali dnešný modul financovania školských zariadení v podaní p. Ing. Kotrusa.

Henrieta Drgová Petrovičová, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta - Funkčné vzdelávanie

Veľmi si vážim prístup a starostlivosť Vašej inštitúcie! Obsah vzdelávania a jednotlivých lektorov zvlášť. Veľa dobrého Vám prajem!

Pinterová Andrea, ZŠ sv Dominika Sávia, Kopanická 286/16, Machulince - Funkčné aktualizačné vzdelávanie

V úvode Vám chcem poďakovať za výborný štart do Funkčného vzdelávania. Za dva dni sme sa dozvedeli toľko potrebných informácií. Obe prednášky boli na vysokej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava - Problematika správania učiteľ - žiak (kurz na mieru)

Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať za včerajšie školenie. Opätovne sa nám potvrdilo, že keď to robí kvalitný človek, tak to má zmysel. Školenie sa všetkým učiteľom páčilo a už teraz rozmýšľame nad niečím v budúcom školskom roku. Určite Vás oslovíme.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec - Riešenie konfliktov v škole – rôzne podoby školskej mediácie v praxi

Mediácia s Mgr. D. Bieleszovou bola famózna! Ja som sa už v decembri s pani Bieleszovou zoznámila na konferencii v Košiciach a zúčastnila sa aj jej workshopu, vedela som teda, že príde ona, a že to, čo ponukne bude vynikajúce. Splnila naše očakávania, zaujala, dotkla sa v tom dobrom vnútra väčšiny kolegov. Chcem povedať, naši ľudia boli nadšení, čo u 50 ľudí dosiahnuť je často problém. My na vedení sme si mohli tiež mnohé veci odkomunikovať s nestranným človekom, odborníkom a hlavne Človekom, pani Bieleszovou. Ďakujeme teda za to, že ste nám zabezpečili skutočne úžasné a prospešné vzdelávanie, ktoré kolegovia, prijali.

Mgr. Anna Petrášová, PhD., ZŠ s MŠ, Školská 35, Nemecká - Funkčné vzdelávanie

Najskôr by som Vám chcela poďakovať za Vami organizované funkčné vzdelávanie. Som rada, že som ho mohla absolvovať u Vás v Bratislave. Neľutujem, hoci som vstávala ráno o štvrtej. UK vo mne evokuje kvalitu. A som presvedčená, že som absolvovala kvalitnejšie funkčné vzdelávanie ako tu, u nás, v Banskej Bystrici. Keby som si mala vybrať znovu, určite si vyberiem Vás. Ak po siedmich rokoch budem musieť absolvovať funkčné inovačné, určíte u Vás. 

Na našom poslednom stretnutí, popoludní vo štvrtok, ste povedali, že veríte, že nám absolvovanie vzdelávania "niečo dalo". Hoci väčšina z nás na otázku, prečo sme tu, odpovedali, lebo musíme zo zákona. Aj ja som patrila k tejto väčšine. Ľudí, ktorí organizačne zodpovedajú za vzdelávanie, takáto odpoveď zamrzí, možno nahnevá. Človek investuje kopec energie do prípravy a realizácie vzdelávania a účastníci vzdelávania nie sú spokojní resp. povedia, že ho absolvujú, lebo musia. Poznám tento pocit.  

Viete, som pragmatický človek. Som človek plný emócii. Ale. Život ma naučil nemiešať emócie do práce. Vzdelávanie je súčasťou mojej práce. Áno, spoznala som kopec ľudí, ale čas na kamarátstva nebol. A teda ani na emócie. Na otázku, prečo sedím na vzdelávaní, som odpovedala pragmaticky, lebo ho musím absolvovať zo zákona. Moja odpoveď bola stručná, pragmatická, logická, ale bez emócii. Tým som nepovedala, že funkčné vzdelávanie mi nič nedalo. Hoci je pravda, že niektoré "myšlienky" odprezentovaná na našich stretnutiach pre mňa neboli nové, trochu som sa nudila :). Naopak, niektoré som "prebrala" medzi svoje.  

Prostredníctvom vzdelávania ste sa nám snažili priblížiť manažérske zručnosti, zručnosti vedúcich zamestnancov. Páči sa mi implementácia napr. projektového manažérstva do školského prostredia. Ja osobne veľa čítam, čítam všetko, čo sa mi dostane do rúk, či už z oblasti ekonomiky, manažérstva, psychológie atď. Všetko. Lebo vo všetkom vidím inspiráciu. Rada sa vzdelávam. Pred tromi rokmi som chcela ísť študovať ďalšiu VŠ. Viete, čo sa mi najviac páči na pozícii riaditeľky resp. prečo by som v tejto pozícii chcela byť? Finančné prostriedky to nie sú. Hoci sme ich nikdy veľa nemali, keďže pochádzam z obyčajnej robotníckej rodiny. Ale to je už iný príbeh :). Môžem sa vzdelávať, môžem chodiť na skolenia - od účtovníctva cez školskú legislatívu až po inovačné metódy vo vyučovaní. Toto je pre mňa obrovsky benefit.  

Na funkčné vzdelávanie by som chodila aj dlhšie. Ešte by som chcela absolvovať ďalšie stretnutia. Mohli by sme sa na nich venovať viac legislatíve (BOZP, financovanie, pracovne pomery atď.), ale nie formou prednášok. Viete, ja si viem nájsť zákon, viem si ho precitať, ale potrebujem vysvetliť jeho aplikáciu resp. aplikovať do práce vedúceho zamestnanca. Čiže napr. tvorba vzorových dohôd, zmlúv, rozhodnutí. Čo sa týka školy príp. vyučovacieho procesu, tak si viem predstaviť semináre, kde by sa riaditelia naučili zostaviť rôzne plány, zápisnice, školské programy, napísať projekt. Ocenila by som ako prednášajúceho niekoho z ministerstva, z inšpekcie práce, školskej inšpekcie. Viem, možno som náročná. Ale aj práca riaditeľa je náročná a hoci som v pozícii riaditeľky len 1,5 roka, myslím, že som sa veľa naučila. Aj vďaka funkčnému vzdelávaniu, ale aj vďaka množstvu skolení, ktoré som absolvovala a v neposlednom rade aj vďaka tomu, že keď niečo neviem, telefonicky svoj problém konzultujem s okresným školským úradom, inšpektorátom práce, školskou inšpekciou tu v Banskej Bystrici, s úradom práce, CPPPaP atď. Neverili by ste, ale väčšina ľudí je ochotná riaditeľom pomôcť. Myslím, že sú radi, že nejaký riaditeľ zodvihol telefón a radšej sa pýta namiesto aby urobil hlúposť. 

Pokúsim sa moje myšlienky zhrnúť. Funkčné vzdelávanie som absolvovala, lebo tak musíme zo zákona. Keby mi to zákon neprikazoval, aj tak ho absolvujem. Keby ste organizovali školenia pre riaditeľov, absolvovala by som aj tie :). Rada sa vzdelávam. A čo mi dalo Vaše vzdelávanie? Myslím, že som sebaistejšia. Pochopila som, že nie som sama riaditeľka, ktorá má pred sebou kopec práce - viem, aká dokumentácia mi chýba. Zistila som, že aj ostatní riaditelia majú podobné problémy ako ja. Tiež som zistila, že vedomostne na tom nie som až tak zle, niektorí moji kolegovia majú menej vedomostí ako ja. A pre mňa najdôležitejšia vec, ktorú si zo vzdelávania odnášam: príkazmi zamestnancov nikdy nedonútim niečo urobiť. Všetko, čo chcem, aby urobili, musím diplomaticky zdôvodniť a presvedčiť ich, že je to pre ich dobro a najideálnejšie, aby moje myšlienky pokladali za svoje. A keď si ja niečo myslím, je to moja myšlienka, môj nápad, urobím to. Nevnímam to ako nátlak, ako niečo, čo mi niekto prikázal. Doposiaľ som toto uplatňovala a bola na pochybách, ci je to správne. Vaši lektori to niekoľkokrát spomenuli. Dokonca to odznelo aj na našom poslednom stretnutí. Za toto Vám ĎAKUJEM.

VZDELÁVANIE PRE VEREJNOSŤ

Mgr. Erika Tornyaiová, Bratislava, Kurz Mediátor, 2019
Naozaj veľmi,  ale veľmi dobre a kvalitne pripravená "prednáška".
Úplne skvelé, kľudne aj viac hodín. Ďakujem pekne. 

Mgr. Kristztina Meszáros, Bratislava, Kurz Mediátor, 2019
Bol to veľmi úžasný deň, asi pre mňa naj naj naj, aj keď sme sa stretli s veľmi vysoko kvalifikovaními prednášateľmi aj pred sobotou. Ďakujem.

Mgr. art., Mgr. Totiková Adriana, Bratislava, Kurz Spoločenský protokol, 2018
Bolo to vynikajúce, organizačne aj obsahovo. Vďaka.

Mgr. Katarína Bzíková, Bratislava, Kurz Spoločenský protokol, 2018
Veľmi vysoká a kvalitná úroveň vzdelávania. Ďakujem. 

Anička Stanová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Chcem Vám veľmi poďakovať za Vaše hodiny angličtiny, ktoré sme prežívali spoločne, kde ako pridaná hodnota bolo vždy niečo nové, originálne a zaujímavé. Ďakujeme

JUDr. Marcela Morsztýnová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Ďakujem za informáciu aj za všetky nielen užitočné, ale aj príjemne strávené hodiny na lekciách angličtiny. Ďakujem, že ste ma v septembri po teste zaradili do tejto skupiny - povedali ste mi vtedy, že tipujete príbuznosť "krvných skupín" a mali ste pravdu. Teším sa, že môžem pokračovať ďalej a prajem Vám osobne aj všetkým v CĎV príjemné prázdniny.

Bety Lukovičová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Od začiatku mojej účasti v kurze sa chystám, že sa zastavím a srdečne sa Vám poďakujem. S výučbou a našou lektorkou Zuzanou Tenglerovou som veľmi spokojná. Tiež mi vyhovuje celá skupina študentov. Prajem Vám pekné leto a verím, že sa uvidíme, pretože mám v pláne v kurze pokračovať.

Jarmila Kmeťová, Bratislava, anglický jazyk, 2018
Ďakujem Vám za informácie a predovšetkým i touto cestou za všetko čo ste nás naučili a za Vašu obetavosť a milú, príjemnú atmosféru na našich hodinách angličtiny.

JUDr. Eva Takácsová, Bratislava, akreditovaný kurz Mediátor, 2017
Predovšetkým by som rada uviedla, že výber Centra ďalšieho vzdelávania UK ako vzdelávacej inštitúcie bol pre mňa šťastnou voľbou. Organizácia celého priebehu vzdelávania ako aj samotná výuka boli nanajvýš profesionálne. Vzdelávanie bolo zabezpečené vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sa nám venovali s plným nasadením. Neoceniteľným prínosom boli bohaté praktické skúsenosti lektorov, ktorí sami tiež pôsobia, resp. pôsobili ako mediátori. Uvedený kurz bol pre mňa mimoriadnym profesionálnym, osobnostným a ľudským obohatením.

Ing. Miriam Lachová, managing director for Europe HUMAN DYNAMIC GROUP - Spoločenský a biznis protokol v praxi (Kurz šitý na mieru), rok 2016
Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za dnešné školenie, ktoré bolo podnetné a zároveň veľmi príjemné. Cítili sme sa vo Vašej spoločnosti veľmi dobre a ďakujeme za Váš čas, energiu, a odovzdanie všetkých poznatkov. Verím tomu, že to nebolo naše posledné stretnutie a dúfam, že sa uvidíme aj pri iných príležitostiach.

Mgr. Marianna Tomanová, Bratislava, akademický rok 2014/2015
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za zorganizovanie polročného intenzívneho kurzu angličtiny. Veľmi oceňujem štruktúru kurzu a výber učebníc, ktoré boli práve najaktuálnejšie a skutočne výborné tak ako na štúdium Business Angličtiny ako aj na štúdium General Angličtiny a zároveň perfektnou prípravnou pomôckou na FCE skúšky, ktoré boli mojím cieľom a preto som si tento kurz vybrala.

Ing. Denisa Lániková, PhD., Bratislava, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014

CĎV má kvalifikovaných lektorov, pracuje s premyslenými a prakticky orientovanými vzdelávacími programami a disponuje dostatočne odborným i technickým zázemím pre učiteľov aj študentov.

O. Vančová a kol., akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
S ranným kurzom anglického jazyka sme maximálne spokojní o čom svedčí aj to, že niektorí z nás ho navštevujú už siedmy rok. 

SENIORI

Bc. Katka Čibová, Ing. Klára Čibová, prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2017

Okrem náučno-vzdelávacej zložky bol pobyt obohatený aj o kultúrnu a športovo-pohybovú náplň. Vďaka výbornej organizácii boli obe časti dokonale skĺbené a prepojené, takže za hodnotnými odbornými prednáškami nasledovala vždy „prax“ – t. j. praktické ukážky a cvičenia. Pri výbere prednášateľov, lektorov a inštruktorov mala hlavná organizátorka Dr. Hrapková šťastnú ruku, čoho výsledkom bola pestrá ponuka zaujímavých aktivít. Všetci účastníci každé ráno dobrovoľne a s potešením už o siedmej hodine cvičili jogu, pričom si opakovali správne techniky dýchania a držania tela. Okrem ranného cvičenia ešte plávali a chodili na prechádzky. Motivovala ich spoločná snaha spraviť niečo viac pre svoje zdravie, ako i vedomie, že na sebe tvrdo pracujú. Po fyzickej námahe si účastníci pochutnávali na vynikajúcej domácej pestrej strave. Jeden večer „zasvätili“ aj opekačke, pričom si pri veselom a šantivom praskotajúcom ohníku veselo zanôtili ľudovky. Chodbami budovy, v ktorej boli seniori ubytovaní, sa neustále ozýval smiech a veselé hlasy. Veď odrážali hlbokú spokojnosť i radosť seniorov, ktorí sa obohatili o nové vedomosti a zážitky. Účastníkom rekondično-ozdravného pobytu prialo aj počasie. Denne sa na nich usmievalo slniečko. Slnko je a ostalo vo vnútri každého účastníka pobytu. Jednoznačne sa zhodli na tom, že „pobyt bol super“. Osobitá veľká vďaka patrí organizátorke Dr. Hrapkovej za jej ochotu, námahu a veľké srdce. V mene všetkých účastníčok jej ďakujeme a tešíme sa už teraz na budúci rok na ďalšie stretnutie v Modre!

Štefan Smiček, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Odceňujem citlivý prístup lektorky, jej empatiu, vysokú odbornosť a nepochybne úžasnú trpezlivosť, ktorou prekonáva našu „zaťatú ignoranciu" sa čokoľvek naučiť. „Step by step" nás vedie k poznaniu. Pre mňa, ako jej študenta, je každá lekcia pozitívnym zážitkom, ktorý je znásobený aj výbornou partiou spolužiakov. S odstupom času môžem konštatovať, že napredujem a kurz mi pomáha postupne získavať nové znalosti a obohatiť moju slovnú zásobu angličtiny. Doterajšie skúsenosti a nepochybne vynikajúca atmosféra pri výučbe mi dovoľujú predpovedať, že angličtina a jej nekonečné množstvo zvratov a výrazov prestane byť pre mňa záhadou.   

PhDr.Viera Diešková, CSc., akademické roky 2012/2013, 2013/2014
JC CĎV UK plní v spoločnosti výnimočnú úlohu, tým že udržiava generačnú kontinuitu, napomáha porozumeniu medzi mladými a seniormi, spája rodiny, ktoré vďaka zlepšujúcim sa rečovým zručnostiam v cudzích jazykoch môžu komunikovať s blízkymi na diaľku. Nielen obnovuje a rozširuje jazykové znalosti, ale tiež prispieva k aktívnemu spoločenskému životu seniorov.   

Mária Ištócyová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj vďaka skvelej lektorke sú hodiny živé a stálym opakovaním sa mi gramatika a slovíčka stávajú samozrejmosťou. Nemusím rozmýšľať ako predtým a prekladať si v hlave všetko prv, ako to zo seba dostanem von. Ide to akosi samo. Odporúčam!  

Gabriela Mészárová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Učím sa angličtinu v tomto centre už dva roky. Predtým som sa ju učila len v škole. Dlhšie mi trvalo pochopenie gramatiky, lebo som nemala základy. Teraz vidím, že po viacerých rokoch som istejšia v čítaní a vyslovovaní, nebojím sa rozprávať a to je dobre. Toto leto som angličtinu využila na dovolenke a každodenne ju využívam vo svojej práci.   

Hedviga Talarovičová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Už siedmy rok navštevujem Univerzitu tretieho veku. Začínala som v Nitre, kde som absolvovala dva  roky odbor remeslá  a nemecký jazyk. Ja, ale aj moji kolegovia a kolegyne sme veľmi radi, že máme možnosť navštevovať Univerzitu tretieho veku a rozširovať si svoje vedomosti. Je to výborná príležitosť pre nás seniorov. V nemalej miere k príjemne strávenému času nášho štúdia prispievajú aj naši pedagógovia. Všetci sa snažili odovzdať nám čo najviac vedomostí v nemeckom jazyku a boli, teda aj sú k nám skutočne veľmi milí a majú pre nás porozumenie a trpezlivosť za čo im patrí srdečná vďaka.  

Marta Főldešová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Kurz nemeckého jazyka pre mierne pokročilých ma zlákal i svojim zameraním - je určený pre seniorov. Toto sympatické kritérium som v inštitúciách zameraných na cudzie jazyky nenašla. Kurz navštevujem už tretí rok, čo svedčí o mojej spokojnosti s úrovňou a spôsobom výučby. Už len fakt, že Centrum ďalšieho vzdelávania patrí k Univerzite Komenského je pre mňa zárukou kvality a odbornosti lektorov i odborného metodického postupu výučby. Sympatická mi je obsahová náplň zameraná nielen na praktické zručnosti v jazyku a konverzáciu, ale aj gramatické znalosti, a v neposlednom rade i na všeobecné vedomosti a zaujímavosti z rôznych oblastí (kultúra, dejiny, služby, cestovanie a pod.) 

Anna Stanová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Počas Dňa otvorených dverí v novembri som sa zúčastnila ukážkovej hodiny výučby v Centre ďalšieho vzdelávania. Spôsob výučby ma okamžite oslovil, tak som sa aj zapísala do kurzu. Bola som úplná začiatočníčka. Neverila som, že sa niečo naučím po anglicky za tak krátku dobu. Dnes už som začala tretí akademický rok a som milo prekvapená zo svojich vedomostí. Doslova sa teším na hodiny. Sú pútavé, dynamické, lektorka je milá a empatická voči študentom.  

Magdaléna Fibíková, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Patrila som medzi tzv. "nepravých začiatočníkov". Na začiatku kurzu mi prekážalo, že začíname od úplných začiatkov. Všetko sa mi zdalo byť jasné a bála som sa, že sa budem nudiť. Všetci študenti v kurze boli na tom podobne. Prvé týždne však prešli veľmi rýchlo, aj tu už nastali problémy v gramatike. Ani všetky slovíčka som nepoznala. Tým, že gramatika sa vysvetľuje na základe gramatických rozdielov, logicky, pochopila som okamžite gramatické súvislosti, ktoré som sa doteraz iba bifľovala. Dnes už pokračujem tretí rok v kurze a som spokojná. Napriek disciplíne na hodinách sa mi páči lektorkin zmysel pre humor, čím vytvára uvoľnenú atmosféru.   

Slavomíra Dugovičová, akademický rok 2013/2014
Moja susedka, ktorá navštevuje kurz anglického jazyka pre seniorov už dva roky ma motivovala, aby som sa prišla pozrieť na jednu hodinu. A neoľutovala som to. Hodina sa mi veľmi páčila, pretože atmosféra tu bola priateľská a lektorka všetkých seniorov povzbudzovala a vtipnými článkami ich jemne nútila hovoriť len po anglicky. Forma učenia bola nenásilná a učenie bolo názorné a zamerané na praktické cvičenia. A tu som sa rozhodla, že takýto kurz by som rada navštevovala aj ja.  

PhDr. Viera Kučerová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na oddelení CJ CĎV oceňujem, že pred prihlásením musí záujemca urobiť vstupný zaraďovací test. Až na jeho výsledku som bola zaradená do kurzu, ktorý ma posúva ďalej v skupine, kde si ani neopakujem dokola to isté alebo kde by som sa nepríjemne cítila, lebo spolužiaci sú o veľa pokročilejší, Tu má každý jazykový kurz vopred stanovený presný výukový program a na konci kurzu si overujeme dosiahnutú úroveň znovu.  

Mgr. Eva Tkáčová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj v najlepšej škole sa môže stať, že lektor vám nie je sympatický a spolužiaci vám nesedia, alebo že ukáže, že z práce nestihnete prísť na vyučovanie včas. Na študijnom oddelení som sa stretla s ochotou pomôcť mi. Ponúkli mi prestup do iného kurzu a o mojich problémoch diskrétne mlčali pred lektorom a spolužiakmi. To som veľmi ocenila.  

Tatiana Galbavá, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na programoch CĎV CJ máte garantované, že je to celoročný kurz, ktorý budete navštevovať a bude trvať skutočne celý rok a ak by lektor ochorel, hodiny sa nahradia. To ma pri nízkom školnom prekvapilo najviac. Doposiaľ sme sa v iných vzdelávacích inštitúciách stretla s predčasným ukončením kurzu z dôvodu odchodu niekoľkých študentov v priebehu roka.  

Emily Kánová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
V kurze pokračujem už tretí rok. Mala som veľké problémy, hlavne čo sa týka výslovnosti a obavy, či učivo zvládnem. Vďaka pani lektorke B. Baranovej, ktorá ma vyučuje, som sa rozhodla pokračovať v štúdiu. Aj keď nás je v jednej skupine z roka na rok viac, ale aj napriek tomu musím a chcem vyjadriť obdiv pani lektorke, ktorá nás neúnavne vedie k tomu, aby sme sa naučili čo najviac. Jej entuziazmus, profesionálnu úroveň a ľudský prístup hodnotím veľmi pozitívne a vyslovujem jej veľkú vďaku. Program pre seniorov na CĎV môžem odporučiť každému, kto má záujem naučiť sa cudzí jazyk.  

Gabriela Borovičková, akademický rok 2013/2014
V súčasnosti hodnotím spôsob vedenia hodín, rýchlosť a množstvo učiva ako aj spôsob spolupráce vyučujúci - študenti, resp. študenti navzájom za dobrý a primeraný znalostiam študentov a ich vzájomnému spoznávaniu sa. Veľmi kladne hodnotím používanie mailového styku ako kontroly správnosti vypracovávaných cvičení medzi študentami. Rovnako je prínosom aj počúvanie zvukových nahrávok.