Referencie

Klienti pre ktorých sme pripravili vzdelávacie programy a odborné semináre šité na mieru za posledné obdobie:

 

Kórejská ambasáda - Kurz slovenského jazyka pre diplomatov

Bieloruská ambasáda - Kurz slovenského jazyka pre diplomatov

Siemens - Individuálne kurzy slovenského jazyka

LEGAL ADVISORS SK -  Prezentácia novely Zákona o verejnom obstarávaní (v anglickom jazyku)

AT&T Global Network Services Slovakia - Vyjednávanie

ISPA – Firemná kultúra a firemná komunikácia

IBM - Prokrastinácia nie je lenivosť

Human Dynamic Central & Eastern Europe - Spoločenský a biznis protokol v praxi

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Meditačná príprava

Ministerstvo obrany SR - Biznis protokol, Komunikačné zručnosti

Železnice Slovenskej republiky - Personálny manažment

Berlina s.r.o. - Spoločenský protokol, biznis protokol, základy diplomatického protokolu

VŠZP - Tréning všímavosti (mindfulness)

ZŠ Pavla Marcelyho Bratislava - Skvalitňovanie interpersonálnej komunikácie na škole

ZŠ Záhorská Ves - Riešenie konfliktov v škole – rôzne podoby školskej mediácie v praxi

ZŠ a MŠ Zavar - Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov

ZŠ a MŠ Oravská Polhora - Čitateľská gramotnosť vo výučbe

ZŠ a MŠ Mútne - Čitateľská gramotnosť vo výučbe