Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

PhDr. Mariena Talapková

metodička UTV
tel.: +421 2 9010 2078
mobil: +421 903 828 617
e-mail: mariena.talapkova@uniba.sk

Mgr. Daniela Kissová

študijné oddelenie UTV
tel.: +421 2 9010 2084
e-mail: kissova101@uniba.sk;  utv@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová

referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Anna Dolnáková

referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk