Kontakty

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV
tel.: +421 2 50 11 77 22
mobil: +421 903 828 617 
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk

Ing. Veronika Bučková
odborno-administratívna zamestnankyňa pre študijné veci
tel.: +421 2 50 11 77 21
mobil: +421 911 730 022
e-mail: veronika.buckovacdv.uniba.sk

Viera Šeligová
odborná administratívna zamestnankyňa
tel.: +421 2 50 11 77 21
mobil: +421 911 730 011
e-mail: viera.seligova@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: nezdobovajfmed.uniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk