Kontakty

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV
tel.: +421 2 50 11 77 22
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk

Zuzana Haváriková
referentka študijného oddelenia UTV
tel.: +421 2 50 11 77 21
e-mail: utvcdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk