Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Projekt ENVIRO Bratislava 2023

EFOS rokovanie na pôde UK

Imarikulácia UTV

Promócia UTV (2023)

Projekt Moja Bratislava - dejiny a pamiatky (2022)

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2022)

Konferencia SeLid - Alicante (2021)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2021)

Stretnutie s primátorom hlavného mesta SR (2020)

Vystúpenie speváckeho krúžku Spevom k radosti 2.

Projekt Erasmus+ Senior´s Learning in the Digital Society – SeLiD (2019)

Konferencia univerzít tretieho veku v Poľsku (2019)

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Odhaľme spolu falošné správy - Transparency International Slovensko

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2019)

Promócie študentov Univerzity tretieho veku (2019)

Letný rekondičný pobyt seniorov (2019)

Vystúpenie speváckeho krúžku Spevom k radosti

Prednášky na tému "Otázky a odpovede pred sociálnou izoláciou" a "Arteterapia ako pomoc" v spolupráci so Stále dobrí

Stretnutie EFOS Viedeň 2019

Klub UTV - Predvianočné posedenie s Karolom Čálikom

Deň otvorených dverí (Týždeň celoživotného učenia) (2018)

Zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku - ASUTV (2018)

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Konferencia EFOS (2018)

Letný rekondičný pobyt seniorov (2018)

Promócie študentov Univerzity tretieho veku (2018)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2018)

Beseda seniorov s europoslankyňou (2018)

Socializácia vodiaceho psa na výučbe UTV (2018)

Otvorenie nového ak. roka 2017/2018 (2017)

Letný rekondičný pobyt seniorov (2017)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2017)

Promócie študentov Univerzity tretieho veku (2017)

AIUTA konferencia (2017)

Odborná exkurzia do sadov (2017)

Tretí vek na námestí - Bratislava (2016)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2016)

Letný rekondičný pobyt seniorov (2016)

Promócie študentov Univerzity tretieho veku (2016)

Erasmus komunity - Bratislava, Lamač (2016)

 
 

Erasmus - Upsala (2016)

Erasmus - Alicante (2016)

Erasmus - Brno (2015)

Letný rekondičný pobyt seniorov (2015)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2015)

Praktická výuka - záhradníctvo (2014)

Študenti UTV a výučba (2014 - 2016)

Spolupráca UTV s Fakultou Manažmentu (2014)

Otvorenie UTV v Námestove (2014)

Medzinárodná konferencia "Edukácia v treťom veku" (2014)

Imatrikulácie študentov UTV (2014)

Letná Bratislavská univerzita seniorov (2014)

UTV klub - operný spevák Martin Babjak (2013)

Exkurzie študentov Univerzity tretieho veku (2010 - 2014)

20. výročie Univerzity tretieho veku (2010)