Cenník štúdia na UTV

Štúdium v odboroch
Dôchodcovia78 EUR
Zamestnaní78 EUR
Cudzie jazyky
Anglický jazyk190 EUR
Nemecký jazyk190 EUR