Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Cenník štúdia na UTV

Štúdium v odboroch
Dôchodcovia78 EUR
Zamestnaní

78 EUR

Cudzie jazyky

Anglický jazyk190 EUR
Joga              

138 EUR