Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Klub UTV

Plán akcií 2022/2023

Výbor Klubu UTV

 

Univerzita tretieho veku UK, Odbojárov 10/a, Bratislava

12.09.2023

Múzeum včiel, Kráľová pri Senci

07.10.2023

Pochod seniorov. Začiatok akademického roka 2023/2024

November 2023

Návšteva divadla DAB

08.12.2023

Predvianočné posedenie P. Nádaská

Predvianočný koncert SF

26.01.2024

Výročná členská schôdza

Február
2024

Návšteva divadelného predstavenia SND NS

Marec
2023

Návšteva SNG

Apríl
2023

Luhačovice

Máj
2023

Vínna cesta 

Jún
2023

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka 2023/2024

 

Plán je zostavený podľa dnešného stavu poznania, rámcove. Podľa konkrétnych možností bude výbor klubu upresňovať termíny a formy uskutočňovania akcií. Informácie na webovej stránke klubu, na nástenke alebo telefonicky na tel. čísle klubu 0918 775 499.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu je : 0918 775 499