Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Klub UTV

Plán akcií 2022/2023

 

Výbor Klubu UTV

Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore

September 2022

Pochod seniorov. Zahájenie akademického roka.

Október
2022

Návšteva divadelného predstavenia.

November
2022

Beseda.

December
2022

Návšteva predvianočného koncertu SF.

Január
2023

Výročná členská schôdza

Február
2023

Návšteva divadelného predstavenia

Marec
2023

Beseda.

Apríl
2023

Exkurzia.

5. Máj
2023

Exkurzia.

Jún
2023

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka

 

Plán je zostavený podľa dnešného stavu poznania, rámcove. Podľa konkrétnych možností bude výbor klubu upresňovať termíny a formy uskutočňovania akcií. Informácie na webovej stránke klubu, na nástenke alebo telefonicky na tel. čísle klubu 0918 775 499.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu je : 0918775499