Klub UTV

Plán akcií 2020/2021

Výbor Klubu UTV

Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore 

September 2021Pochod seniorov.
Zahájenie akademického roka
Október
2021 
Návšteva divadelného predstavenia.
November
2021
Beseda.
December
2021
Návšteva predvianočného koncertu SF.
Január
2021
Výročná členská schôdza
Február
2021
Návšteva divadelného predstavenia
Marec
2021
Beseda
Apríl
2021
Exkurzia
Máj
2021
Exkurzia
Jún
2021
Pochod seniorov.
Ukončenie akademického roka.

Presné termíny jednotlivých stretnutí budú uvedené na informačnej tabuli na prízemí v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK, na ul. Odbojárov 10/a,  vo dvore Farmaceutickej fakulty UK, a na web. stránke Klubu UTV UK.

Pri organizovaných podujatiach, v prípade veľkého počtu záujemcov, uprednostňujeme členov klubu.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu je : 0918775499