Univerzita tretieho veku

Univerzity Komenského v Bratislave

 


Novinky a aktuality na Univerzite tretieho veku CĎV UK

Termíny náhradných prednášok05. 12. 2022

 Náhradné termíny zrušených prednášok v termíne od 19. decembra 2022 do 13. januára 2023 nájdete nižšie v tabuľke. Postupne budeme pridávať...

Zmeny vo výučbe - Antická spol. I., Dej. a pam. BA I. II....01. 12. 2022

Antická spoločnosť I. - 5.12.2022 - zrušená prednáškaDejiny a pamiatky Bratislavy I. - 9.12.2022 - náhradná prednáška doc. Segeša zo dňa 18.11.2022Dejiny a...

Filozofia I. - POZOR! Zmena vo výučbe!17. 10. 2022

Prednáška "Empledoklés – mystik a (alebo) vedec?" sa dňa 20.10.2022 o 14:20 hod. neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

ARTE - Rozvoj osobnosti - POZOR! Zmena vo výučbe!16. 10. 2022

Prednáška "Štyri ročné obdobia - koláž" sa dňa 18.10.2022 neuskutoční. Náhradný termín prednášky je 25.10.2022 o 9:00 hod. v učebni č. 28

Výpadok IKT systémov UK11. 10. 2022

Dňa 21. januára 2023 (sobota) bude výpadok IKT systémov našej univerzity, čo bude mať za následok niekoľkohodinový výpadok všetkých informačných systémov...