Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUÁLNE

Záhradníctvo30. 11. 2023

Náhradný termín za zrušenú úvodnú prednášku v odbore Záhradníctvo. Prednáška Ing. Támovej ( Pestovanie orchideí) bude presunutá z 12.1.2023 na...

POZOR ZMENA - Svetové náboženstvá III.09. 11. 2023

Posun začiatku prednášok v odbore Svetové náboženstvá III. z 11.30 na 12:00 hod. Zmena je platná od 10.11.2023 do konca akademického roka. Termíny výučby...

POZOR ZMENA - Kapitoly z dejín divadla a módy 11. 10. 2023

V odbore Kapitoly z dejín divadla a módy nastáva zmena učebne. Od 20. októbra 2023 sa budú prednášky konať...

Porada vedúcich študijných skupín28. 09. 2023

Zasadnutie vedúcich študijných skupín sa bude konať 7. novembra 2023 o 10.00 na Univerzite tretieho veku UK, Odbojárov 10/a, učebňa 28, 1. poschodie -...

Program UTV 2023/202430. 08. 2023

Program UTV 2023/2024 v tlačenej podobe je k dispozícii na vyzdvihnutie na referáte UTV počas stránkových hodín.

PRIHLASOVANIE NA UNIVERZITU TRETIEHO VEKU11. 08. 2023

Prihlasovanie do odborov na UTV začína 4. septembra 2023 online formou! Prihláška bude sprístupnená v tento deň o 8.00 hod.

Prihlasovanie LETNÁ BRATISLAVSKÁ UNIVERZITA17. 07. 2023

Prihlasovanie na LETNÚ BRATISLAVSKÚ UNIVERZITU prebieha do 21. júla 2023. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/lbus2023/

XIII. ROČNÍK LETNEJ BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY SENIOROV 202304. 07. 2023

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravuje ďalší ročník Letnej Bratislavskej...

Promócie Univerzity tretieho veku24. 04. 2023

Promócie Univerzity tretieho veku sa budú konať 13. 6. 2023 od 10.00 hod. Promujúci sa dostavia na registráciu o 8.30 hod. pred Aulu na Šafárikovom...

Slávnostná imatrikulácia študentov 2022/202320. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, imatrikulácia a prvá prednáška nových poslucháčov  UTV sa uskutoční dňa 22. septembra...

Správy od 11 do 20 z 21